Roster   Calendar   Season Averages   Year by Year Stats   Season Highs   Ranks   Season Splits   Game by Game   Player Statistics
Depth chart   Scounting   History
Women

Women

City: Sofia
Levski 2014

Season Total

Average
# Name G GS MPG 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS Pts EFF
O D Tot
1 Yolanda Kossa 3 3 30 4.7 8.7 53.8% 1 5 20% 2.3 2.7 87.5% 2 4.3 6.3 1.3 3.7 4.3 3.3 0 14.7 13
2 Anna Radenkova 4 4 29.5 3.8 9.3 40.5% 0 1.8 0% 3.5 4.5 77.8% 2.3 4 6.3 1.8 1.8 4.5 1.3 0.8 11 8.3
3 Petya Boyadjieva 4 2 27.5 2.8 7.3 37.9% 0.5 3.3 15.4% 1 1.3 80% 1.8 3.3 5 3 2.5 3.5 2.8 0.8 8 8.5
4 Antoniya Filipova 4 3 28 2.3 5.5 40.9% 0.8 4 18.8% 1.3 2.5 50% 0.8 3.3 4 2.3 2.8 1.5 1.8 0.3 8 7
5 Gergana Ivanova 4 3 26 2.8 5.5 50% 0.3 2.8 9.1% 1.3 2.8 45.5% 0.5 2.8 3.3 1.8 4.8 2.5 3.8 0 7.5 7
6 Stefani Pendova 4 0 20.3 0.5 2.5 20% 1.3 5.3 23.8% 0.5 1.5 33.3% 0.3 1.3 1.5 1 2.8 3.3 2.3 0 5.3 -0.3
7 Delyana Antonova 4 1 12.5 1.3 2.5 50% 0 1 0% 1 1.5 66.7% 1.5 0.5 2 0.5 1.3 0.3 0.5 0 3.5 3.5
8 Elena Dimova 4 3 15.5 0.8 2 37.5% 0 0 0% 0.8 1.5 50% 1.8 2.5 4.3 0 1.8 0.8 1.3 0.5 2.3 5.5
9 Gergana Gorunova 2 0 3 0.5 0.5 100% 0 0 0% 0.5 1 50% 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 1.5 1
10 Hristiyana Toteva 4 1 10 0.8 1.3 60% 0 0 0% 0 0 0% 0.5 1.3 1.8 0.3 1.8 1.8 0.5 0 1.5 1.8
11 Simona Petkova 1 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Viktoriya Anguelova 1 0 6 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 2 3 1 0 0 -3
13 Eva-Tsvetālina Hristova 2 0 3 0 0.5 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
14 Kalina Ivanova 2 0 1.5 0 0 0% 0 0.5 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 -0.5
15 Marina Adamova 1 0 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
16 Tsvetelina Dimitrova 2 0 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Total
# Name G GS MPG 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS Pts EFF
O D Tot
1 Anna Radenkova 4 4 118 15 37 40.5% 0 7 0% 14 18 77.8% 9 16 25 7 7 18 5 3 44 33
2 Yolanda Kossa 3 3 90 14 26 53.8% 3 15 20% 7 8 87.5% 6 13 19 4 11 13 10 0 44 39
3 Antoniya Filipova 4 3 112 9 22 40.9% 3 16 18.8% 5 10 50% 3 13 16 9 11 6 7 1 32 28
4 Petya Boyadjieva 4 2 110 11 29 37.9% 2 13 15.4% 4 5 80% 7 13 20 12 10 14 11 3 32 34
5 Gergana Ivanova 4 3 104 11 22 50% 1 11 9.1% 5 11 45.5% 2 11 13 7 19 10 15 0 30 28
6 Stefani Pendova 4 0 81 2 10 20% 5 21 23.8% 2 6 33.3% 1 5 6 4 11 13 9 0 21 -1
7 Delyana Antonova 4 1 50 5 10 50% 0 4 0% 4 6 66.7% 6 2 8 2 5 1 2 0 14 14
8 Elena Dimova 4 3 62 3 8 37.5% 0 0 0% 3 6 50% 7 10 17 0 7 3 5 2 9 22
9 Hristiyana Toteva 4 1 40 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 7 1 7 7 2 0 6 7
10 Gergana Gorunova 2 0 6 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 2
11 Eva-Tsvetālina Hristova 2 0 6 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 Viktoriya Anguelova 1 0 6 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 2 0 2 3 1 0 0 -3
13 Tsvetelina Dimitrova 2 0 8 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
14 Marina Adamova 1 0 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
15 Simona Petkova 1 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kalina Ivanova 2 0 3 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1